Verpakkingen & Codes

Welke gegevens staan in de 2D-code?
De productcode, het unieke serienummer, een batchnummer en de vervaldatum. Alleen het serienummer wordt gebruikt bij het vaststellen van een mogelijke verva...
Thu, 12 Aug, 2021 at 2:17 PM
Zijn bereidingen FMD-plichtig?
De FMD gaat over receptplichtige geneesmiddelen in de geneesmiddelenketen. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor bereidingen. Dit betekent dat (zieken...
Fri, 13 Aug, 2021 at 2:18 PM
Wanneer moet ik melding doen bij IGJ?
Als er twijfel bestaat over de authenticiteit van het geneesmiddel en het geneesmiddel mogelijk vervalst is, dan moet er melding van worden gemaakt.  Di...
Fri, 27 May, 2022 at 11:05 AM
Kan ik ondanks een alert toch uitgeven?
Controleer de verzegeling op de verpakking. Is hier mogelijk mee geknoeid? Dan bestaat de kans dat u te maken heeft met een vervalst geneesmiddel en mag u n...
Fri, 13 Aug, 2021 at 3:43 PM