Als er twijfel bestaat over de authenticiteit van het geneesmiddel en het geneesmiddel mogelijk vervalst is, dan moet er melding van worden gemaakt. 


Dit kan via de volgende link.