Het NMVS kan veel verschillende soorten return codes geven. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende return codes voor apothekers met daarbij ook de oorzaak. Een return code is opgebouwd uit een combinatie van letters en cijfers. De letters hebben een betekenis en geven een richting waardoor de foutmelding is ontstaan.


Afkorting in returnCode

Heeft betrekking op
AU= Authorisation
REQ/TX= Request
PC= Product Code
LOT= Issue met de batch
PCK= Issue met de packIn de tabel hieronder vindt u de informatie van de meest voorkomende return codes die betrekking hebben op de batch (LOT).


NMVS_RETURN_CODE

RETURN_CODE description (EN)Betekenis (NL)Mogelijke oorzaak
NMVS_FE_LOT_03

Failed to find a batch for the given data


De verpakking is niet bekend in het NMVS: zowel het batch id als serienummer zijn onbekend.

1.Het betreft een batch welke mogelijk is vervalst. Dit moet verder onderzocht worden.

2.Een foutief batch id is doorgestuurd. Dit kan te wijten zijn aan een foute handmatige invoer, een scannerprobleem of andere technische oorzaak. Het is belangrijk na te gaan of de informatie van de scan gelijk is aan de informatie op het pakje.

3.De gegevens van de batch zijn niet door de fabrikant in het NMVS gezet. In dat geval zal de NMVO meerdere alerts van dit type voor de batch ontvangen en contact opnemen met de fabrikant om de gegevens meteen te uploaden.


NMVS_FE_LOT_12

Expiry date does not match the date held in the NMVS.


Vervaldatum is niet correct


1.

De verstuurde vervaldatum komt overeen met de vervaldatum in de 2D matrix code. In dat geval betreft het mogelijk een vervalsing en moet dit verder onderzocht worden (tenzij punt 3 of 4 hieronder van toepassing is).

2.

Er werd een foute vervaldatum doorgezonden. Dit kan te wijten zijn aan een handmatige invoer, een leesfout door de scanner of een probleem in de NMVS-module van de gebruiker. Het is belangrijk na te gaan of de informatie van de scan gelijk is aan de informatie op het pakje.

3.

De fabrikant heeft een foute vervaldatum in de 2D matrix code gezet. In dit geval is de verpakking niet conform de eisen en dient de gewoonlijke procedure voor dit soort gevallen gevolgd worden.

4.

De fabrikant heeft een verkeerde vervaldatum in het NMVS-systeem gezet. In dat geval zal de NMVO meerdere alerts van hetzelfde type ontvangen. De NMVO zal contact opnemen met de fabrikant.


NMVS_FE_LOT_13

The batch ID does not match the serial number in the NMVS


Het serienummer staat in het NMVS, maar onder een ander batch ID


Het betreft inderdaad een batch die niet bestaat. In dat geval bestaat de kans dat het inderdaad om een vervalsing gaat. Dit moet verder onderzocht worden.

2.

Een foutief batch id is doorgestuurd. Dit kan te wijten zijn aan een foutieve handmatige invoer, een scannerfout of een probleem in de FMD-module van de gebruiker. Het is belangrijk na te gaan of de informatie van de scan gelijk is aan de informatie op het pakje.
In de tabel hieronder vindt u de informatie van de meest veerkomende return codes die betrekking hebben op de de verpakking (PCK).


NMVS_RETURN_CODERETURN_CODE description (EN)Betekenis (NL)Mogelijke oorzaak


NMVS_NC_PCK_19Property is already set on pack
De verpakking is reeds afgemeld 

1.

De verpakking is eerder op de locatie zelf al eerder afgemeld (deelrecept).

2.

De verpakking is eerder afgemeld door een andere gebruiker (CeFi) / andere NMVS gebruiker. 

3.

De verpakking is eerder afgemeld, maar u kunt dit niet plaatsen. De verpakking kan mogelijk vervalst zijn.

NMVS_NC_PCK_20

Defined timeframe between setting this property and the undo was exceeded


De periode van 10 dagen (240 uur) van her-aanmelden is verlopenU probeert een verpakking opnieuw aan te melden, maar de termijn van 10 dagen (240 uur) is verstreken.
NMVS_NC_PCK_21

Undo can only be executed by the same user who previously set the attribute


Ongedaan maken kan alleen door dezelfde gebruiker die eerder het pakje heeft aangemeld

1.

Het is mogelijk dat u een inactieve verpakking hebt ontvangen van uw leverancier. Het advies is uw leverancier te contacteren om dit te verifiëren.

2.

Dit is mogelijk een vervalsing waarbij twee verpakkingen met dezelfde unieke code op de markt zijn waarvan één de vervalsing is.


NMVS_NC_PCK_22

Pack is already inactive


Pakje is al inactief (afgemeld)


De verpakking is eerder afgemeld. Dit betreft een mogelijke vervalsing.


NMVS_NC_PCK_23

Resetting of the property via double scan is registered


Dubbele scan wordt geregistreerdDe verpakking is eerder al gescand door dezelfde gebruiker.


In de tabel hieronder vindt u de informatie van de meest veerkomende return codes die betrekking hebben op de de authorisatie voor het NMVS (AU).


NMVS_RETURN_CODERETURN_CODE omschrijving (EN)Betekenis (NL)Mogelijke oorzaak
NMVS_FE_AU_02

The user is locked, login is not possibleGebruiker is geblokkeerd, inloggen is niet mogelijkHet wachtwoord is verlopen en het foutieve wachtwoord is meerdere malen ingevoerd.
NMVS_FE_AU_03

A general infringement was foundEr is een algemene rechten issue De gebruiker heeft niet de juiste rechten om deze actie uit te voeren. Neem hiervoor contact op met de NMVO.
NMVS_FE_AU_11

The entered password is either expired or an initial password
Please renew your password
Het ingevoerde wachtwoord is verlopen of het is een initieel wachtwoord. Vernieuw uw wachtwoord a.u.b.In de tabel hieronder vindt u de informatie van de meest veerkomende return codes die betrekking hebben op de (unieke) product code (PC).


NMVS_RETURN_CODERETURN_CODE omschrijving (EN)RETURN_CODE omschrijving (NL)Mogelijke oorzaak
NMVS_NC_PC_01

unknown product code

Onbekende product code

De product code is niet bekend in het NMVS. Dit betreft mogelijk een bereiding of een ander niet-FMD-plichtig medicijn.
NMVS_NC_PC_02unknown serial numberonbekend serienummer

1.

Het betreft een serienummer welke niet bestaat onder de batch. In dat geval bestaat de kans dat het inderdaad om een vervalsing gaat. Dit moet verder onderzocht worden.

2.

Door een technische oorzaak is een foutief serienummer naar het NMVS gestuurd. Dit kan te wijten zijn aan een foutief handmatige invoer, een foutieve lezing door de scanner, of een probleem in de FMD-module in het AIS. Het is belangrijk om na te gaan of het gescande serienummer gelijk is met het serienummer op de verpakking.

3.

De fabrikant heeft niet de gehele batch in het NMVS geladen (door een technische oorzaak). Neem hiervoor contact op met de NMVO.


In de tabel hieronder vindt u de informatie van de meest veerkomende return codes die betrekking hebben op de de request (REQ).


NMVS_RETURN_CODERETURN_CODE omschrijving (EN)RETURN_CODE omschrijving (NL)Mogelijke oorzaak
NMVS_TE_REQ_01

system unavailablesysteem is niet beschikbaarHet systeem is tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later nog eens.