Een NMVS-pseudoniem is de username/identifier waaronder uw locatie de transacties doorstuurt naar het NMVS. Het is mogelijk dat u direct verbinding maakt met het NMVS (via een certficaat) of dat uw AIS/HIS-leverancier dit voor u regelt (indirect).


Directe koppeling met persoonlijk certificaat

Mocht u vanuit de NMVO een certificaat hebben ontvangen waarmee verbinding wordt gemaakt met het NMVS, dan beschikt u over direct verbinding maken met het NMVS.Indirecte koppeling via AIS/HIS-leverancier

De opbouw van het pseudoniem verschilt per AIS/HIS-leverancier. Indien u uw pseudoniem niet meer weet of kunt vinden; neem dan contact met uw AIS/HIS-leverancier. Indien u niet over een certificaat beschikt, dan is het goed mogelijk dat uw AIS/HIS-leverancier een Identifier heeft aangemaakt om uw locatie te pseudonimiseren.


Hoe ziet een pseudoniem eruit voor uw AIS/HIS-leverancier?

Bij PharmaPartners begint deze met OC- en dan volgen vijf cijfers. CGM en Promedico hanteren als UserID een tekenreeks die letters en cijfers bevat.