Ja, de IGJ zal, zoals zij dat nu ook al doet, inspectiebezoeken doen. Hierbij kan FMD een van de te controleren onderwerpen zijn.