Hieronder vindt u een beknopt overzicht welke instanties kunnen helpen, mocht u vragen hebben omtrent FMD:


Retourmeldingen

 • Het opnieuw aanmelden van een product moet gedaan worden door de gebruiker welke het product ook heeft afgemeld. Het opnieuw aanmelden kan via het Apotheek Informatie Systeem (AIS) en dient binnen 240 uur na afmelden te gebeuren. 
  • Mocht u vragen over deze procedure hebben, is het raadzaam uw AIS-leverancier te benaderen.

Algemene vragen omtrent FMD voor apothekers

 • De KNMP komt op voor de belangen van apothekers in het FMD-proces.


Vragen over uw aansluiting

 • Bij vragen over het aansluiten op NMVS, neem contact op met ons via support@nmvo.nl. Meer informatie over FMD en NMVS vindt u hier.


Contract voor aansluiting

 • Om een aansluiting op het NMVS te realiseren is er een contract nodig. Na het tekenen van het contract zal er een certificaat worden uitgegeven. Zonder dit certificaat heeft u geen toegang tot het NMVS. Vandaar dat het van belang is dat er een contract is met de NMVO. Voor vragen over het contract kunt u mailen naar contract@nmvo.nl  

Inschrijven

 • U kunt zich registreren via Inschrijven - NMVO. Wanneer de NMVO uw aanmelding heeft ontvangen zal het contract worden opgesteld en via de online-onderteken-tool DocuSign worden toegestuurd voor digitale ondertekening.
  • Mocht u vragen hebben over het inschrijfproces, dan kunt u mailen naar info@nmvo.nl

Wijzigingen

 • Wanneer de apotheek verhuist, wisselt van AIS/HIS provider of wanneer de apotheek wordt overgenomen, dan kunt u deze wijzigingen doorgeven door een email te sturen naar contract@nmvo.nl Wij zullen deze wijzigingen in ons systeem verwerken en de wijzigingen in het contract aanpassen. De contractwijzigingen dienen opnieuw ondertekend te worden en daarom zal het aangepaste contract via Docusign opnieuw worden aangeboden aan de contactpersoon. 

Werking van het NMVS

 • Heeft u een vraag over de werking van het NMVS in uw apotheek? Neem contact op met uw AIS/HIS-/ZAIS/HIS-/ZIS-leverancier. De werkwijze kan per softwareleverancier verschillen en daarom kan de NMVO u hierin niet ondersteunen. 

Alerts

 • Wilt u inzichten krijgen in uw alerts, dan kunt u een rapportage opvragen via apotheek@nmvo.nl.

Toezicht IGJ en mogelijke vervalsingen

 • de IGJ zal, zoals zij dat nu ook al doet, inspectiebezoeken doen. Hierbij kan FMD één van de te controleren onderwerpen zijn.
 • Heeft u een vermoeden dat er sprake is van een mogelijke vervalsing? Het is daarbij wel raadzaam om te controleren wat voor een soort alert de verpakking genereert en of de verzegeling nog intact is. Heeft u wel het idee dat het gaat om een mogelijke vervalsing, dan moet u hiervan melding maken bij de IGJ.
 • Bij vragen over de status van de afhandeling van een melding bij de IGJ, neem contact op met de IGJ: meldpunt@igj.nl