Dit kan, er is een software suppliers portal waar er getest kan worden in de testomgeving. Die is te vinden op: https://sws-nmvs.eu.  Op dit portal kunt u zelf een certificaat & accountgegevens genereren, testpakjes aanmaken, de documentatie, release notes en voorbeeld wsdl files vinden. Daarnaast kunt u hier een testpack aanvragen om mee te testen en uiteindelijk ook de baseline test mee af te ronden, zodat uw systeem ook voor productie geschikt is.