Een afmelding kan ongedaan worden gemaakt binnen 10 dagen (240 uur) na de eerste afmelding. Een afmelding moet ongedaan worden gemaakt via het Apotheek Informatie Systeem waarmee het product ook is afgemeld.


Hier zijn per AIS/HIS provider verschillende instructies voor, neem hiervoor contact op met uw AIS/HIS provider. Na 10 dagen is het op geen enkele manier meer mogelijk om een afmelding ongedaan te maken. Ook het NMVO kan u daar niet bij helpen.