Notificatie: Het ziet er naar uit dat er geen data beschikbaar is voor uw account.


Indien de tellers op uw dashboard op 0 of een aanzienlijk lager aantal blijven staan dan u zou verwachten, wil dat zeggen dat er geen transactie- of alertdata van uw apotheek bij ons bekend is.

De eerste check is het wijzigen van de periode in het dashboard naar "Vorige maand". Het kan zijn dat er van de afgelopen week nog geen data beschikbaar is. Voor meer informatie klikt u hier. Wanneer u in het maandoverzicht nog steeds niet de verwachte aantallen ziet, dan kan dit vanwege een van de onderstaande oorzaken zijn:

  • Uw actuele FMD UserID ofwel pseudoniem dat u in uw apotheeksoftware gebruikt is niet bekend bij de NMVO;
  • U bent recent gewisseld van softwareleverancier;
  • U gebruikt meer dan één afmeldsysteem in uw apotheek en de NMVO kent niet alle UserID’s;
  • In een enkel geval kan het zijn dat door een verkeerde instelling de apotheeksoftware de scans niet doorgeeft aan het NMVS.


Om uw data in de FMD-tool te kunnen koppelen aan uw apotheek hebben we al uw actieve FMD UserID’s of pseudoniem(en) nodig.


Neem contact op met de NMVO via apotheek@nmvo.nl om dit te laten aanpassen. 
Vermeld daarbij het adres van uw apotheek en de door u gebruikte FMD userID/pseudoniem (of pseudoniemen). Bij PharmaPartners begint deze met OC- en dan volgen vijf getallencijfers. CGM en Promedico hanteren als UserID een tekenreeks die letters en cijfers bevat.